Archive for September, 2012

Sada su najbolji uz bok njemu

September 1, 2012

Autor: Ivan Šurbek

U trenutku stvaranja ovoga teksta još uvijek nisam imao definiran naslov. Bilo je nekoliko zgodnih naziva kako nasloviti ovaj tekst, no barem na pocetku nisam se odlučio za još niti jedan. Mnogi autori, novinari, pisci, kažu kako je najvažnije prvo napisati dobar tekst, a tek onda staviti naslov. Istina, no ponekad je kljuc, baš u tome naslovu, često taj naslov može privuci citatelja, pa makar štivo i nije dobro i kvalitetno. S druge strane, mnogi kvalitetni tekstovi možda nisu procitani upravo zbog nemaštovitog naslova, no pustimo sada naslove i bacimo se na ono što je zapravo poanta ovog teksta, ove kolumne. (more…)

Advertisements